Przypadki nabycia

CORPORATE ADVISORS POLAND wspiera przedsiębiorców i inwestorów w operacjach wzrostu zewnętrznego i nabywania przedsiębiorstw/majątku spółek/gruntów.

Poszczególne etapy, w których uczestniczymy:

  • Określenie strategii wyszukiwania celów
  • Analiza kryteriów nabywania i istniejących wyzwań
  • Identyfikacja i nawiązywanie kontaktu z celem
  • Analiza pod kątem wartości i potencjału
  • Diagnoza strategiczna danego celu
  • Wieloaspektowe opracowanie
  • Negocjacje z wieloma podmiotami
  • Zakończenie transakcji
  • Monitorowanie sytuacji potransakcyjnej