Zbycie i przekazanie

CORPORATE ADVISORS POLAND doradza przy sprzedaży i przekazywaniu części lub całości udziałów.

Poszczególne etapy, w których uczestniczymy:

Przygotowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa

 • Zbieranie i analiza informacji
 • Wycena firmy i określenie strategii
 • Przygotowanie dokumentów prezentacyjnych (zajawka reklamowa, notatka itp.)

Poszukiwanie nabywców

 • Określenie profilu potencjalnych nabywców
 • Wybór określonych celów
 • Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi nabywcami i przedstawienie oferty

Negocjacje

 • Określenie celu i dopuszczalnych standardów odchyleń
 • Analiza ofert
 • Negocjacje warunków listu intencyjnego
 • Biuro danych i wizyta w danym obiekcie

Pomoc przy audycie i w czynnościach prawnych

 • Przeprowadzanie audytu nabycia
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej
 • Przygotowanie dokumentacji prawnej

Uczestnictwo w zamknięciu transakcji

 • Ostateczne ukształtowanie transakcji
 • Zniesienie warunków zawieszających
 • Podpisanie akt i przekazanie udziałów