Ocena

CORPORATE ADVISORS POLAND specjalizuje się w ocenie przedsiębiorstw. Dzięki pracy poprzedzającej określenie celów oraz analizę firmy i jej otoczenia CAP może opracować metodologię oraz poważną i dokładną ocenę.

Etapy oceny:

  • Określenie celów oceny
  • Analiza firmy i jej otoczenia w celu ustalenia metodologii
  • Wybór metod oceny dostosowanych do przedsiębiorstwa
  • Ustalenie standardowego odchylenia wartości przedsiębiorstwa
  • Przedłożenie sprawozdania z oceny