PRZYPADKI NABYCIA

CORPORATE ADVISORS POLAND wspiera przedsiębiorców i inwestorów w operacjach wzrostu zewnętrznego i nabywania przedsiębiorstw.

WIĘCEJ

ZBYCIE I PRZEKAZANIE

CORPORATE ADVISORS POLAND doradza przy sprzedaży i przekazywaniu części lub całości udziałów.

WIĘCEJ

OTWARCIE KAPITAŁU I POZYSKANIE FUNDUSZY

CORPORATE ADVISORS POLAND doradza kierownikom firm starającym się o otwarcie kapitału lub pozyskanie funduszy.

WIĘCEJ

OCENA

CORPORATE ADVISORS POLAND specjalizuje się w ocenie przedsiębiorstw. Dzięki pracy poprzedzającej określenie celów oraz analizę firmy i jej otoczenia, CAP może opracować metodologię oraz poważną i dokładną ocenę.

WIĘCEJ

DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

CORPORATE ADVISORS POLAND doradza w zakresie strategii, organizacji i podejmowania decyzji.

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE / ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

CORPORATE ADVISORS POLAND zapewnia wykwalifikowanych menedżerów, zdolnych do podjęcia działań w poszczególnych przypadkach, aby pomóc firmom w rozwiązaniu kryzysu, zoptymalizowaniu wydajności, rentowności lub wprowadzeniu zmian organizacyjnych i strategicznych.

WIĘCEJ