Doradztwo związane z zarządzaniem

CORPORATE ADVISORS POLAND doradza w zakresie strategii, organizacji i podejmowania decyzji.

Nasze obszary działania obejmują m.in.:

  • Zrozumienie sytuacji przedsiębiorstwa i określenie kluczowych elementów
  • Głęboka analiza struktury organizacyjnej i finansowej
  • Identyfikacja obszarów wzrostu
  • Optymalizacja procesu operacyjnego
  • Wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych