Zarządzanie kryzysowe / Zarządzanie zmianą

CORPORATE ADVISORS POLAND zapewnia wykwalifikowanych menedżerów, zdolnych do podjęcia działań w poszczególnych przypadkach, aby pomóc firmom w rozwiązaniu kryzysu, zoptymalizowaniu wydajności, rentowności lub wprowadzeniu zmian
organizacyjnych i strategicznych.

Etapy zlecenia:

  • Opracowanie przeglądu
  • Planowanie i ustalenie priorytetów działań, jakie należy podjąć
  • Zarządzanie zdarzeniami, z zapewnieniem monitorowania wyników i dostosowywania planu działań
  • Utrwalenie podejmowanych działań poprzez zapewnienie stopniowego przekazywania
    informacji